ACTUEEL

Rotterdam Elektrisch Innovatie Draadloos laden in de praktijk

10 oktober 2017 

De stand van zaken van draadloos laden van elektrische voertuigen? Rotterdam test in de praktijk innovaties op het gebied van elektrisch rijden. Waar kun je dan zoal aan denken? Ons gaat het om techniek, gedrag van e-rijders en een leefbare buitenruimte (straatbeeld). Kortgezegd: als koploper in elektrisch rijden vinden wij het belangrijk dat techniek het gemak van e-rijders bedient en dat onze leefomgeving in een drukke stad aantrekkelijk en praktisch is én blijft. In onze ogen heeft elektrisch rijden de toekomst omdat gezondere lucht in een internationale havenstad als Rotterdam geen luxe maar noodzaak is.

Zo testten wij met verschillende partners de technische stand van zaken van draadloos laden in de openbare ruimte. Geen losse snoeren meer over straat naar een laadpaal, maar gewoon onderzoeken wat er gebeurt als je je auto draadloos oplaadt; parkeren boven een plaat en laden maar! Draadloos laden is tenslotte de techniek die al langer gebruikt wordt om elektrische tandborstels van stroom te voorzien en ook steeds vaker toegepast wordt voor het opladen van smartphones of tablets.

Doel
Doel van de pilot was het onderzoeken van de haalbaarheid van draadloos laden in de publieke ruimte, met een specifieke focus op techniek, standaardisatie, veiligheid en gebruikservaringen. Ook is er door de opdrachtnemer ENGIE, voor wie dit ook een nieuwe ontwikkeling is, gekeken naar een mogelijke businesscase.

Onderzoeksresultaten
Hieronder een samenvatting van onze bevindingen. Wij zien zeker toekomst voor deze techniek, maar concluderen dat de huidige techniek nog verder ontwikkeld moet worden. Wij nodigen daarom marktpartijen uit om verbetervoorstellen te doen.

Voordelen draadloos laden
Vergroten gebruikersgemak: Bij start en vertrek geen extra handeling meer zoals het pakken en aansluiten van een kabel. Dit kan vooral interessant zijn op bijvoorbeeld taxistandplaatsen.
Ruimtelijke inpassing: Niet of nauwelijks zichtbaar in het straatbeeld, geen kabels van auto naar laadpaal over straat.
Opschaal mogelijkheden: eenvoudiger op grotere schaal te realiseren vanuit invalshoek aantrekkelijke buitenruimte.
Geschikt voor toekomstige mobiliteitsvormen: zoals zelfrijdende auto’s. Een volledig autonoom voertuig kan ook automatisch opladen, inpluggen is bij draadloos laden niet meer nodig, parkeren boven een laadsysteem is voldoende.

De techniek
Om Wireless Charging mogelijk te maken, zijn twee magnetische spoelen nodig waartussen de energieoverdracht plaatsvindt. Een van de spoelen zit in de grond en i aangesloten op een stroombron. De andere spoel is aangebracht in het voertuig en is aangesloten op zowel het laadsysteem als de batterij van de auto. Via een magnetisch veld tussen de twee spoelen wordt energie overgedragen; van de spoel in de grond naar de spoel in de auto. Meer hierover in het kennisdocument.

De pilot:
De pilot is gehouden in de openbare buitenruimte: Groene Kruisweg 36 in Rotterdam van augustus 2015 tot juni 2017. De hoofdactiviteiten van de pilot:

  • De ombouw van twee elektrische personenauto’s

  • Gebruikerstesten;
  • Installatie van het systeem op straat;
  • Het meten van de stralingseffecten;
  • Het opdoen van ervaring met de robuustheid van het systeem in de buitenruimte; 

Wat hebben we geleerd?
Wij hebben geleerd dat er nog volop ruimte is voor verdere ontwikkeling op productniveau (hardware en OEM’s) en de daaropvolgende marktacceptatie. Kortom; De techniek moet verder worden ontwikkeld zodat storingen worden voorkomen. De gebruikers van het systeem hebben aangegeven dat zij betrouwbaarheid belangrijker vinden dan gebruiksgemak; het systeem moet net zo betrouwbaar zijn als laden via een kabel voordat gebruiksgemak een rol gaat spelen.

Daarnaast heeft de proef bewezen dat bij systemen die achteraf in een auto worden ingebouwd interoperabiliteit makkelijker te waarborgen is. Het is daarmee mogelijk om met verschillende typen en merken auto’s op één systeem op te laden. Bij auto’s die door autofabrikanten zelf worden omgebouwd zal dit een grotere uitdaging zijn. Hier is standaardisatie voor nodig, met name in de manier waarop de auto en het laadsysteem met elkaar communiceren.

Een ander belangrijk resultaat is dat de efficiëntie van het systeem zeer goed is, en dat de afstand tussen de auto en de ‘laadplaat’ van beperkte invloed is op de efficiëntie. Ook hebben de testen op het gebied van straling uitgewezen dat draadloos laden veilig is, en in de publieke ruimte toegepast kan worden.

Vervolgonderzoek
Ondanks de looptijd zijn verschillende vragen nog onbeantwoord. In een mogelijk vervolg zou moeten worden gekeken naar de impact van draadloos laden op het elektriciteitsnet, het verkleinen van de componenten van het systeem voor volledig ‘onzichtbare’ inpassing in de publieke ruimte, en het verbinden van een draadloos laadsysteem aan huidige beheersystemen voor publieke laadpalen. Rotterdam ziet zeker toekomst in deze techniek; we nodigen daarom marktpartijen uit om verbetervoorstellen te doen!

Laadtechniek: de verschillen tussen de inductief laden of laden via magnetisch velden. Welke van de twee technieken gaat het worden in de nabije toekomst? Ontwikkeling van laadstandaarden door de autobranche wordt bepalend voor snelheid van de uitrol.

Partners Gemeente Rotterdam
ANWB, ENGIEEV-Box, EV-Consult, ElaadNL en HEVO

Meer weten?
Download digitale versie van het Engelstalige rapport
Download het kennisdocument Wireless Charging Rotterdam (nov. 2016) 

Bron: www.gezonderelucht.nl

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

VERZENDEN